Konsultacja psychologiczna

trwa zazwyczaj od 1 do 3 spotkań. Ma ona na celu rozpoznanie problemu osoby, rodziny czy też pary. Konsultacja psychologiczna może mieć charakter psychoedukacyjny, wtedy ma na celu dostarczenie pacjentowi wiedzy z istotnego dla niego obszaru.

Pogłębiony wywiad – dobranie właściwych metod

Przede wszystkim stanowi przestrzeń dla wzajemnego poznania się i zebrania pogłębionego wywiadu. W efekcie końcowym określenia obszaru do pracy oraz dobrania właściwych metod.

Kontakt za pośrednictwem formularza