Psychoterapia dorosłych jest procesem, którego celem jest wprowadzenie zmian w dotychczasowym funkcjonowaniu osoby (przeżywaniu, funkcjonowaniu, zachowaniu) oraz sposobie budowania relacji z innymi. W zależności od prezentowanego problemu psychoterapia może trwać kilka miesięcy, bądź kilka lat.

Kontakt za pośrednictwem formularza