Terapia rodzinna stanowi okazję dla wszystkich członków rodziny do porozmawiania ze sobą nawzajem, omówienia występujących w niej problemów i przepracowania mechanizmów zaburzających funkcjonowanie systemu rodzinnego jako całości. Każdy z członków rodziny jest zachęcany do aktywnego uczestnictwa w spotkaniu i zabierania głosu.

Kontakt za pośrednictwem formularza