Okres dojrzewania to czas wielu zmian rozwojowych. Jest to czas zarówno zmian fizycznych, budowania nowej tożsamości, wchodzenia w nowe role oraz separacji od rodziców. Czasem proces ten może zostać zakłócony. Nastolatek może przeżywać konflikty wewnętrzne, mieć podwyższony poziom lęku, przejawiać złość, agresję lub zamknąć się w sobie.

Psychoterapia pomaga nastolatkowi zrozumieć swoje emocje, zachowania.

Bywa, że konieczne jest zaangażowanie rodziny w proces zdrowienia.

Psychoterapia rozpoczyna się od konsultacji z rodzicami, bądź opiekunami prawnymi. Po około 3 spotkaniach zostaje podjęta wspólna decyzja, co do ostatecznej formy pomocy.

Dotyczy młodzieży w wieku 13-18 lat

Kontakt za pośrednictwem formularza