Kryzysy zdarzają się w każdym związku. Niekiedy ich nasilenie jest tak duże, że oboje partnerzy cierpią coraz bardziej i mają wrażenie, że każda próba poprawy relacji jest albo chwilowa, albo powoduje, że jest gorzej. Oboje czują, że potrzebują pomocy w poszukiwaniu konstruktywnych dla nich rozwiązań. W takiej sytuacji rozwiązaniem może być wsparcie ze strony psychologa – psychoterapeuty podczas terapii par i małżeństw.

Celem takiej formy psychoterapii jest zrozumienie przyczyn i odkrycie mechanizmów pojawiających się problemów, nazwanie uczuć i potrzeb obu stron, a następnie wypracowanie nowych sposobów komunikowania się i zachowania w związku partnerskim lub małżeństwie.

Dzięki temu partnerzy nabywają umiejętności niezbędne do samodzielnego rozwiązywania mogących pojawić się w przyszłości trudności.

Kontakt za pośrednictwem formularza